از مهمترین دلایل ایجاد غلظت در خون،  عدم وجود تحرک و ورزش، هم زمانی غذاهای مزاج سرد و گرم با یکدیگر و یا غذاهای مزاج سرد با غذاهای چرب و شیرین است که باعث ایجاد چربی خون، اختلال و نارسایی کبدی می شود که در نهایت منجر به غلظت خون می گردد و بیماری های زیادی از جمله بیماری های قلبی، چربی کبد، سکته و درد های مفاصل را در پی دارد.

0

بالا