یکی از دلایل شایع در مردان زود انزالی است که منجر به تضعیف روحیه مردان و حتی زن نیز می‌شود، زیرا که اگر مرد از لحاظ جنسی ضعیف باشد و نتواند زن را به اوج یا ارگاسم برساند، اخلاط جنسی زن کاملا ترشح نمی‌شوند و یا ناقص ترشح می‌شوند، ترشح ناقص اخلاط جنسی زن، باعث می‌شود که اینها در مفاصل، سینه، ویا زیر پوست بمانند و هنگامی که زن از علت ضعف جنسی زن عصبی می‌شود، ترشح صفرا در بدن زیاد شده

0

بالا