لاک گیاهی مغسول یک نوع گیاه دارویی است که مهمترین خواص درمانی آن شامل خاصیت چربی سوزی و لاغری است، این گیاه دارویی در بسیاری از نسخه‌های درمانی طب سنتی، همراه با سایر گیاهان دارویی به صورت مکمل مصرف می‌شود و استفاده آن به صورت خوراکی است.

0

بالا