دوران حساس نوجوانی با تغییراتی برای پوست همراه است، تغییراتی که گاهی نوجوان را دچار آشفتگی می کند. پوستی که دچار آکنه می شود و دیگر شفافیت قبلی را ندارد تاثیر مستقیم روی اعتماد بنفس دختر یا پسر نوجوان شما خواهد داشت پس دانستن راه حل این دسته مشکلات پوستی مرتبط به دوران بلوغ اهمیت ویژه ای دارد 

0

بالا