مصرف ماهی یک بار در هفته خطر مرگ ناگهانی به علت بیماری قلبی را تا ۵۰ درصد کاهش می دهد، این در حالی است که بیماری قلبی نخستین عامل مرگ و میر جهان بوده و ناشی از سبک زندگی مدرن و غلط افراد است.

0

بالا