خواص گیاه دارویی تربد ، تربد تب بر ، مدّر ، و کمی ملیّن است ، از این گیاه به عنوان مسهل استفاده می کنند و به علاوه داروی خوبی برای تسکین دردهای مفاصل و نقرس و روماتیسم است

0

بالا