روش تشخیص مرغ سالم از مرغ فاسد ، مرغ فاسد بوی بدی دارد گوشت مرغ باید بوی طبیعی خودش را داشته باشد . مرغ فاسد معمولا بوی بد گوگرد می دهد که این بو ناشی از انباشت باکتری های خطرناکی است که عامل فساد هستند.

0

بالا