مزاج آن سرد و خشک است ، تقویت کننده معده است، در تحریک اشتهای افراد گرم مزاج و بخصوص صفراوی مزاج‌ها مفید است ، قابض و پاک‌کننده معده می‌باشد ، از انواع اسهال حاد و مزمن و خونریزی معده جلوگیری می‌کند.

0

بالا