یکی از مهمترین ویتامین های مورد نیاز بدن ما ویتامین «ث» می باشد که گوجه یکی از عوامل از بین برنده ی آن است و وارد کننده های گوجه به ایران،با رب گوجه،ذائقه ما را عوض کرده اند و به وسیله آن،آرام آرام سم را وارد بدن ما می کنند

0

بالا