میوه خوب، سالم و قوی روی درختی به ثمر می‌رسد که در زمین زراعی حاصلخیز کاشته شده باشد و به موقع به آن آب و کود داده شود، داشتن آمادگی برای بارداری و تولد یک جنین سالم نیز مصداق همین مثال است. اگر در رابطه با حفظ سلامتی زن باردار و به کار گرفتن حرکات، غذاها، نوشیدنی‌ها، نیازهای روحی، خواب و … توجه کافی صورت گیرد جنین با قوت و قدرت و سالم‌تر می‌شود. شروع بارداری با بدنی سالم نوید بخش سپری کردن راحت‌تر این دوره و بالندگی بهتر جنین خواهد بود

0

بالا