کم کاری این غده از نظر طب سنتی اکثرا ناشی از سردی تن است. الف) درمان اصلی بادکش زیرگلو ۱۴ مرحله است (بادکش تخصصی است که حتما باید توسط متخصص طب سنتی گذاشته شود.اسفند شبی یک قاشق مرباخوری با آب قورت داده شود. اسفند چند نوبت شسته و از جویدن پرهیزشود

0

بالا