اگر نوزاد شما کولیک گوارشی داشته باشد، ممکن است چند علت احتمالی وجود داشته باشد. از جمله عدم تعادل در سطوح اسید معده، رفلاکس، عدم تحمل شیر، به دام افتادن گاز در داخل حفره شکمی (نفخ)، آلرژی غذایی. برای حل هر کدام از علل احتمالی باید بتوانید ابتدا دلیل آن را شناسایی کنید

0

بالا