کنجد غنی از کلسیم است. در طول بارداری، انتظار می رود مادران برای جذب بیشتر کلسیم برای حمایت از رشد استخوان ها و دندان های جنین خود بیشتر از منابع کلسیم استفاده کنند و کنجد می تواند منبع خوبی از کلسیم باشد.

0

بالا