اگر هر روز کندر میل کنید احتمال بروز بیش فعالی را در نوزاد دلبندتان افزوده اید. البته در خصوص زیاده روی در میل نمودن خرما، عسل، ارده و سایر گرمی ها نیز این امر صادق است. حال اگر خیلی تمایل به مصرف کندر دارید، از شروع هفته ۱۲ تا اتمام هفته ۱۴ سه گرم از آن را هر شب میل کنید تا به طور کامل با بزاق دهان مخلوط شود.

0

بالا