آشنایی با علل و عوامل سردمزاجی زنان و تدابیر پیشگیری و بهبود آن درطب سنتی ، سردی جنسی یا سرد مزاجی زنان به چه معناست؟
سردی جنسی یا عدم تمایل در ارتباط طبیعی میان دو جنس و میان همسران، عموماً سردمزاجی نامیده می‌شود. ، میل جنسی زنان به طور طبیعی در طی دوره های مختلف زندگی تغییر می‌کند. ،

0

بالا