کراتین ماده ای است که از سوخت و ساز عضلات در بدن ایجاد می شود و باید این کراتین ها در ادرار دفع شوند و زمانی که فعالیت کلیه ضعیف شود نمی تواند این سموم را دفع کند مقدار کراتین در خون بالا می رود و اگر میزان کراتین در خون بالا رود متوجه می شویم که کلیه نارساست.

0

بالا