علل نارسایی قلب از منظر طب سنتی ایران ، عللی مانند سوءمزاج، انسداد، از‏ هم‏گسیختگی بافت، اختلالات روحی-نفسانی، کافی نبودن یا افزایش صفرا در خون و خروج افراطی مواد مورد نیاز بدن به صورت مستقیم و غیرمستقیم می توانند زمینه ‏ساز احتمالی عدم کفایت عملکرد قلب در رفع نیازهای اعضا باشند.

0

بالا