فشار خون بالا یکی از عارضه‌های شایع و خطرناک در علم پزشکی و درواقع یک «قاتل تدریجی و آرام» محسوب می‌شود که با پیشگیری و تشخیص به موقع آن در مراحل اولیه، می‌توان از عوارض و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کرد.

0

بالا