تقویت مردان با نخود ، آبگوشت نخود بهترین غذاست برای تقویت مردان حداقل هفته ای ۲ مرتبه  ، گوشت که پروتئین دارد  ، کلسیم از طریق استخوان و محلول شده در آب دنبه چربی لطیف و نخود که هم قوت میدهد هم لطافت هم باد در بیضه می اندازد و قدرت ابراز جنسی پدید میاورد 

0

بالا