در بدن نیز همین اتفاق رخ می‌دهد، هنگامیکه نوشیدنی‌های سرد و یخ و بستنی مصرف ‌کنیم در مرحله اول خون جاری در تیروئید منعقد شده و تکرار آن موجب تشکیل گره در تیروئید می‌گردد و در مرحله بعد موجب سردی_معده و کبد_چرب خواهد شد.

0

بالا