«قوای جنسی» یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های سلامت جسمی و روحی افراد است که بروز هرگونه اختلال، ضعف و بیماری در آن می‌تواند بر تمام مؤلفه‌های سلامتی افراد مؤثر باشد و حتی زمینه‌‌ساز ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها، فشارهای عصبی و بیماری‌های روحی و روانی شود. دقیقاً به همین دلیل است که تمام مؤلفه‌‌های “سلامت جنسی” از اهمیت مضاعفی برخوردارند و زوجین باید ریشه بسیاری از اختلافات و مشکلات خود را در مسائل جنسی و میزان دانش و توانمندی عملی طرفین در برآوردن صحیح و کامل نیازهای جنسی یکدیگر را جست‌وجو کنند

0

بالا