مویز یکی از انواع خاص کشمش است که از نوع خاصی از انگور به دست می آید. معمولا انگور هایی که دانه های بزرگ تری دارند برای تهیه ی مویز استفاده می شود و به همین دلیل نسبت به انواع دیگر کشمش بزرگ تر است و معمولاً رنگ تیره تری دارد.مصرف مویز در بارداری بسیار مناسب و مفید است.

0

بالا