رگ های واریسی، ورید های سطحی بزرگ شده ای هستند که کمی بر روی پا برجسته می شوند. به خصوص بعد از این که مدت زیادی ایستاده باشید، آن ها معمولا هنگام دویدن باعث زانو درد نمی شوند. هنگام علامت دار شدن، افراد از درد پا شکایت میکنند، نه درد زانو. با توجه به علل واریس خوردن خاکشیر یکی از راه های درمان آن است.

0

بالا