شایع ترین علت ناباروری موقت در مردان در طب سنتی پرهیز از سودا زاها و اصلاح تغذیه و روغن مالی ناحیه درگیر و رگهای منطقه یک شب با روغن زیتون و یک شب با روغن کند و زالو اندازی اطراف بیضه ها از جمله روند درمان است.

0

بالا