بستن لوله های رحمی در زنان ،خطر ناک است و گاهی باعث فیبرم کیست ، ناراحتی های عصبی ، ورم روده یا کولیت ، و اشکالات گوش میشود ، و عمل بستن لوله ها در آقایان ( وازکتومی ) منجر به بیماری های شنوایی ،ادراری، واریکوسل، و پروستات میشود

0

بالا