تب‌کردن یعنی دفاع و عکس العمل طبیعی بدن در برابر عفونت‌های باکتریایی یا ویروسی ، یعنی یک نشانه‌ی خوب از این که سیستم ایمنی بدن به‌خوبی کار می‌کند. ، یعنی بدن تلاش می‌کند بهبود پیدا کند.

0

بالا