کم کاری تیروئید ، علائم بیماری ، بیمار با شکایت سردرد در ناحیه پس سر، درد زانو و مفاصل یبوست، ترش کردن معده و ورم مراجعه نمود. ورم بیمار از ۲ سال قبل شروع شده بود و کورتون برای وی تجویز شده بود، آزمایش تیروئید درخواست شد که کم کاری تیروئید داشت. برای او طبع بلغم تشخیص داده شد. ،

0

بالا