فیبروم رحم یکی از بیماری‌هایی است که امروزه دامن گیر دختران و زنان ما شده است. ورم های رحم و تخمدان در صورت عدم درمان مشکلات زیادی از جمله نارضایتی جنسی، بی نظمی قاعدگی، دردهای قاعدگی و در موارد بسیاری ناباروری به دنبال دارند.

0

بالا