این نوشیدنی طبیعت گرمی دارد و مصرف آن برای اشخاصی که به ناراحتی هایی از قبیل: دیابت، آنژین قلبی، گواتر، نقرس، ضعف نیروی جنسی، باد مفاصل، اوره، فشار خون، بدبویی دهان، زخم های واریسی، انسداد مجاری شیر، چسبندگی پلاکت های خون، کم خونی، آسم، انگل روده، رماتیسم، دل درد، آب مروارید، قاعدگی دردناک، ناراحتی های کلیه، طحال و دستگاه تنفسی مبتلا می باشند، مفید است.

0

بالا