این گیاه پادزهر سموم و گرم و خشک است ، اگر به اندازه نیم یا ۱ گرم آن را سائیده با آب گرم بنوشند. دردهاى داخلى نظیر قولنج، درد معده، سنگ مثانه، سختى دفع ادرار را آرام می کند ، مخلوط آن با سرکه یا گلاب مسکن دردهاى ظاهرى می ‏باشد

0

بالا