گیاه بومی آمریکای شمالی است و در اروپا کشت می‌شود ، درمان عفونت‌های مزمن ترشح دار پوستی ، درمان عفونت‌های مزمن و مکرر تنفسی و ادراری ، درمان عفونت‌های مکرر ادراری ، درمان عفونت‌های مکرر تنفسی ، درمان عفونت‌های ویروسی ، افزایش قوای ایمنی ، ضد التهاب ، ضد عفونت ،

0

بالا