خواص شیرین بیان ، آرامش بخش ، تصلب شرائین ، درمان ریزش مو ، درمان کننده انگل ، درمان کننده بیماری بلغم ، درمان کننده ورم پروستات ، درمان کننده طهال ، درمان کننده سرطان معده و روده ، خلط آور ، درمان کننده آسم ، درمان کننده هپاتیت ، درمان کننده نقرس ، درمان کننده تب ،

0

بالا