یبوست نوزادی و کودک یعنی شکمش در یک روز برای یک الی دو بار مرحله دفع مدفوع نداشته باشد و رنگ مدفوعش قهوه ای و سیاه و بودارباشد ، اگر کودکی شیر مادر را میخورد ، غالب درمانش از طریق مادر هست و بایست در غذا ها و مزاجش اصلاح کند. ( حذف سردیها مثل ماست و دوغ و .. و مصرف ملینات )

0

بالا