از نظر طب سنتی گیاه پنیرک را معتدل می ‌دانند، اخلاط غلیظ را رقیق و اخلاط خیلی رقیق را معتدل می‌ کند. ساییدگی برگ آن برای شکستگی اعضاء مفید است، ترکیب آن با روغن زیتون برای سوختگی و عقرب ‌گزیدگی مفید است، دم کرده ی ساقه و برگ آن با شکر، گرفتگی صدا را برطرف می‌ سازد.

افرادی که مشکل گوارشی ندارند سبزیجات با غذاها را استفاده کنند ، از جوشانده آویشن ، پونه و گل ختمی و زوفا استفاده کنید افرادی که فشار خون دارند از جوشانده گل بنفشه ، گل پنیرک و گل ختمی ، قدومه و بارهنگ استفاده نمایید .

0

بالا