۰ معتدل کردن رحم در طب سنتی
درمان تنبلی تخمدان,پیشگیری از پلی کیستیک,تخمدان,هیرسوتیسم,پلی کیستیک,تنبلی تخمدان,کبد چرب,کیست تخمدان,آنزیمهای کبدی,کیستهای بزرگ,فیبرومهای بزرگ,عفونت,پلی کیستیک و تنبلی تخمدان,هموراژیک,کیست ساده, کیستهای سینه,سقط [...]